• Standpunts-perspectief tuin met zitkuil vanuit woonkamer

  • isometrie achtertuin weinig onderhoud

  • Standpuntsperspectief vijvertuin

    zicht vanuit woonkamer

  • Achtertuin met overdekt terras en bakken

  • Terras familietuin minimaal onderhoud

    april 2011

  • Tuin met trap

 

Copyright

Alle op de site afgebeelde gegevens, waaronder teksten, foto's, illustraties en grafisch materiaal zijn in eigendom van Rieter Tuinontwerp en worden beschermd door auteursrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

De eigendomsrechten gaan op geen enkele manier over op gebruikers die toegang krijgen tot de site. De inhoud van de site mag slechts worden gebruikt voor niet-commerciële privé-doeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van Rieter Tuinontwerp.

De meeste rechthebbenden staan professioneel gebruik door bedrijven en/of instellingen niet toe. Als deze regel toch wordt overtreden, zijn de eventuele juridische gevolgen niet voor Rieter Tuinontwerp maar voor het/de desbetreffende individu(en).

Voor aanvragen en/of verdere informatie m.b.t. het copyrightbeleid, kan contact worden opgenomen via ons contactformulier.